top of page

​Đơn đặt hàng của bạn đã được

​XÁC NHẬN

BƯỚC TIẾP THEO?

​Vui lòng

  1. Bước 1: Chuyển khoản tới  Nguyễn Thị Ánh Hồng, Ngân Hàng Tiên Phong TPBank, 03 611 542 501

  2. Bước 2: Chờ xác nhận và thông tin giao hàng.

  3. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng gọi tới +84 96 519 31 61 (Mây)

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
Who Are We
bottom of page