• Ngân

Những nguyên tắc nào cần đặt ra khi làm freelance writer để công việc thuận lợi?

Những nguyên tắc của các freelance writer nhà Viết Lách Kiếm Tiền trong bài viết dưới đây, tuy có thể không phù hợp với một số người, nhưng cũng đáng để bạn tham khảo vì chú