Đây là cách chị mentor đã giúp mình thay đổi tư duy và tìm thấy cơ hội trong viết lách tự do