Hãy cứ viết, bởi bạn không biết ai thật sự cần câu chữ của mình