Con người đang bị chi phối bởi chủ nghĩa “nhanh và ngắn hơn nữa”