top of page
  • Ngân

[Infographic] 6 lối tư duy phản biện mà mọi cây viết đều cần

Nhà triết học lỗi lạc người Hy Lạp – Socrates từng nói, “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả”. Sự sẵn sàng tìm kiếm và thừa nhận những giới hạn trong hiểu biết của mình là điều khiến Socrates trở thành một trong những người thông thái nhất ở Athens.


Tương tự, để biết được giới hạn trong kiến thức của mình đòi hỏi phải có tư duy phản biện. Và đó là điều mà các cây viết nên thực hành. Vì nó giúp việc viết trở nên tốt hơn.


Tư duy phản biện nói nôm na là khả năng xem xét các sự vật, sự việc từ nhiều góc độ và rút ra kết luận. Điều này có thể áp dụng trực tiếp vào viết lách. Chẳng phải viết chính là quá trình ta quan sát thế giới, nghiệm ra những thứ mà người khác có thể đã bỏ qua, và đưa ra tất cả vào giấy, thể hiện chúng bằng con chữ hay sao?


Đó là lý do tư duy phản biện cần thiết đối với công việc cầm bút của bạn. Đặc biệt, nó được chia thành 6 kỹ năng: Quan sát, phân tích, xác định thành kiến, suy luận, giải quyết vấn đề và sự tò mò.


Bài Infographic dưới đây sẽ làm rõ vai trò của 6 kỹ năng này trong viết lách.


Nguồn thông tin: Craft Your Content

219 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả